ضربه گیر کمک فنر TTC مانع کوبیدن کمکها و لرزش اتاق خودرو و سرنشینان

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

شایعترین علت برای خرابی کمک فنرهای خودرو بدون شک دست اندازها و نا همواریهای طول مسیر رانندگی است. در هنگام رد شدن از این دست اندازها کمک فنر خودروی شما ضربات متعددی را تحمل میکند که با گذر زمان باعث خرابی و فرسودگی آن میشوند. علاوه بر دقت در هنگام رد شدن از دست اندازها و کاهش سرعت خودرو میتوان با استفاده از یک ضربه گیر کمک فنر مناسب باعث شد که طول عمر کمک فنر به میزان قابل توجهی افزایش بیابد. ضربه گیر کمک فنر TTC از مواد پلی اورتان ساخته شده است و با توجه به کیفیت و طول عمری برابر با 7-10 سال یک گزینه مناسب برای رانندگانی است که میخواهند طول عمر کمک فنر خودروی خود را افزایش دهند.

کاهش ضربات وارده به خودرو

این ضربه گیر به میزان بسیار زیادی باعث کاهش ضربات وارده به خودرو در هنگام عبور از دست اندازها میشود و رانندگی را لذت بخشتر خواهد کرد و مهم تر از آن یکی از محاسن استفاده از ضربه گیر کمک فنر TTC این است که ضربات بر کمک فنر خودروی شما تا حد چشمگیری کاهش خواهد یافت و این موضوع بدان معنی است که کمک فنر خودروی شما طول عمر بیشتری خواهد داشت. شما میتوانید با استفاده از ضربه گیر کمک فنر TTC باعث شوید که طول عمر کمک فنر خودروی شما به میزان 2 برابر افزایش پیدا کند.