نحوه نصب ضربه گیر کمک فنر

روش ساده جهت اندازه گیری فاصله بین حلقه های فنر لول

 


2- به راحتی با برش تکه ای کاغذ و استفاده از خطکش میتوان فاصله دوحلقه وسطی فنر لول را مشخص نمود.


1- اندازه گیری در حالتی انجام میشود که ماشین روی سطح صاف قرار داشته و چرخها روی زمین باشند.در صورتی که جا برای داخل کردن دست واندازه گیری فواصل نباشد.


4- و در نهایت با استفاده از جدول داده شده سایز مورد نظر و مناسب اتومبیل شما مشخص و قابل استفاده خواهد بود.


3- سپس با آن تکه کاغذ اندازه دقیق فاصله بین دو فنر لول را به دست می آوریم.

 

جدول سایز ها

 

نحوه نصب صحیح ضربه گیر بر روی انواع خودروها


2- با استفاده از جک چرخ را از زمین بلند نمایید


1-جک , اسپری نرم کننده و ضربه گیر سایز مناسب را آماده بفرمایید


4- با استفاده از اسپری نرم کننده و یا آب و صابون محل نصب را تمیز نمایید


3-چک کنید حلقه های کمک فنر کاملا کشیده و از هم باز شود


6 - قسمت بالای آن را با استفاده از بست در محل خود ببندید و سپس ضربه گیر را به راحتی بچرخانید و بست دوم رابه قسمت پایین آن  ببندید .


5- ضربه گیر را در محل مناسب (حلقه وسط فنر لول) قرار دهید