روش آسان نصب ضربه گیر TTC

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

روش آسان ضربه گیر کمک فنر TTC

1- ضربه‌گیر، جک و روان کننده و آب را مهیا کنید.

2. اتومبیل را بلند کنید. از بلند شدن اتوموبیل به میزانی که تایر (لاستیک) از زمین بلند شده باشد اطمینان حاصل کنید.

3- سپس فنر تست می‌شود.

4- مقدار کافی روان کننده را بر روی فنر اسپری کنید. فنر را تمیز کنید.

5- شیار ضربه‌گیر را هم اسپری کنید، سپس نصب کنید. بهتر است در وسط ضربه‌گیر قرار داده شود.

6- قرار گرفتن درست فنر در شیار را کنترل کنید. سپس اتومبیل را پایین بیاورید و کمی صبر کنید.

7- طرف دیگر کابل ضربه‌گیر جا افتاده را به هم وصل کنید.

8- در حفره‌ی دوم کابل ضربه‌گیر جا افتاده، متصل کنید.