توصیه های جالب یک سارق سابقه دار خودرو به صاحبان خودرو

شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷
در حال بارگذاری

قفل فرمان را به درستی بزنید. زنجیر را بر روی فرمان رها نکنید و پیش خود نگویید که دزد از کجا می‌خواهد بفهمد.

محکم قفل فرمان را ببندید.
هرجا که ماشنین را پارک میکنید فرمان را سمت جدول بچرخانید.
هر وقت از ماشین پیاده می‌شوید اطراف ماشین را با دقت نگاه کنید.

من اگر صاحب ماشین زمان پیاده شدن اطرافش را نگاه می‌کرد و من را می‌دید می‌ترسیدم و از سرقت ماشین منصرف می‌شدم چرا که حس می‌کردم صاحب ماشین حواسش است و شاید مرا هم دیده باشد.
از سوئیچ مخفی استفاده کنید چرا که واقعاً کاربرد دارد و تمام کار ما را مختل می‌کنید.

سارق وقتی میخواهد ماشینی را سرقت کند نمیداند که شما به بخش سوئیچ هم دست زدید.

تا وقتی که سارق بخواهد سوئیچ مخفی را پیدا کند زمان خواهد برد.

من به عنوان یک سارق نباید زمان صرف کارم کنم و هرچه زودتر باید کارمو انجام دهم.
پارک ماشین در جای شلوع نمیتواند باعث افزایش امنیت آن شود.

زمانی که راننده توسط سارق شناسایی شده و از ماشین دور شود در همان جای شلوغ به راحتی امکان سرقت خودرو وجود دارد.

سعی کنید ماشین را در اماکنی پارک کنید که مجهز به دوربین باشند در این صورت چهره سارق به راحتی شناسایی می‌شود.