سرعت + اطمینان + آرامش ارمغان بافرهای TTC ساخت کره جنوبی

شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
در حال بارگذاری

ضربه‌گیر کمک فنر TTC می‌تواند باعث کاهش تصادفات شود چرا که مدت زمان توقف خودرو را در زمان استفاده از ترمز‌ها کاهش می‌دهد. در زمانی که شما از حداکثر ظرفیت خودرو خود استفاده می‌ کنید، این ضربه‌ گیر به حفظ ارتفاع خودرو شما کمک می‌کند. این ضربه‌ گیر به طور محسوسی باعث افزایش طول عمر کمک فنر‌های خودرو شما به میزان دو برابر می‌شود و علاوه بر این زمانی که شما از این ضربه‌ گیر استفاده کنید لاستیک‌های خودروی شما نیز 20% بیشتر عمر می‌کنند.