نصب سریع و آسان بافرهای TTC ساخت کره

شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
در حال بارگذاری

آزمون رانندگی گزارش شده از دانشگاه بوسان


در مورد استفاده از این محصول آزمایشگاه رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه بوسان آزمون رانندگی را در مورد یک خودرو و استفاده آن از این محصول انجام داده است. این آزمایش با استفاده از سنسورهای ارتعاش، سنسور اینرسیایی و سنسورهای نیروی چرخ بر روی یک وسیله نقلیه انجام شد و در نهایت نتیجه این آزمون توسط یک سیستم نظارت بر زمان واقعی اندازه گیری شد.

 


 سرعت 40 کیلوتر بر ساعت و مقایسه لرزش بدنه

این آزمون نیز میزان لرزش خودرو در سرعت 40 کیلومتر در ساعت را نشان میدهد و مشخص است که بعد از نصب ضربه گیر و در شتابهای بالاتر میزان لرزش تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت.


 سرعت 20 کیلوتر بر ساعت و مقایسه لرزش بدنه

این نمودار میزان ارتعاش بدنه وسیله نقلیه را نشان میدهد و نشان میدهد که بعد از نصب بافر کوسن TTC بر روی وسیله نقلیه ارتعاش ان در این سرعت تا چه میزانی کاهش یافته است.


مقایسه نسبت کج شدن بدنه خودرو

آزمون اسلالوم (رانندگی زیگزاگ) که نشان میدهد میزان کج شدن بدنه خودرو (سرعت زاویه ای) بعد از مجهز شدن خودرو به بافر TTC تا حد زیادی کاهش یافته است.


 مقایسه نیروی افقی

مقایسه نیروی افقی اندازه گیری شده توسط سنسور نصب شده بر روی چرخ های عقب نشان میدهد که در آزمون اسلالوم یا رانندگی زیگزاک بعد از انکه خودرو به بافر TTC مجهز  شده است نیروی افقی بسیار کمتری به بدنه خودرو وارد شده است.


مقایسه کج شدن بدنه خودرو

این آزمون تغییر تک خط نشان میدهد که کج شدن بدنه اتومبیل بعد از نصب بافر TTC بر روی آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.


مقایسه نیروی افقی

مقایسه نیروهای افقی توسط سنسور نصب شده بر روی چرخ های عقب که این آزمون تغییر تک خط نشان میدهد که اندازه گیری نیروی افقی  بدنه خودرو پس از مجهز شنن به بافر TCC میزان بسیار کمتری را نشان میدهد.


کج شدن بدنه خودرو

 بر اساس این آزمون کج شدن بدنه خودرو در زمان توقف ناگهانی هنگامی که خودرو به بافر TTC مجهز شده است به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.


مقایسه نیروی سمتی

مقایسه نیروی سمتی اندازهگ یری شده توسط سنسور نصب شده بر روی لاستیک خودرو پس از مجهز شدن خودرو به بافر TCC نشان میدهد که نیروی سمتی کاهش یافته است.