کاربردهای ضربه گیر کمک فنر TTC اصل کره جنوبی را در این کلیپ مشاهده فرمایید

شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
در حال بارگذاری

 ویژگیهای بافر TTC

تکنولوژی جدید

وجود 8-9 سوراخ بر روی این ضربه گیر TTC  اورتان بافر را قادر میکند که نیروی وارد بر کمک فنر را دفع کند و استفاده از این فناوری باعث افزایش قدرت و قابلیت TTC بافر اورتان کوسن شده است.

مواد جدید

TTC بافر اورتان کوسن از مواد اورتان خالص و شفاف تهیه شده است. شرکت  TTC ، اورتان خالص را بر اساس یک قرارداد تجاری  تهیه میکند که استفاده از این مواد باعث عملکرد بهتر و همچنین افزایش قدرت این محصول میشود. ترکیب مواد اولیه مرغوب با یک اختراع جدید به این ضربه گیر کمک میکند که تاثیرات بسیار مطلوبی بر روی کمک فنر خودرو اعمال شود.

20سال انباشت دانش
شرکت TTC در ساخت اورتان بافر کوسن بیش از 20 سال تمرکز کرده است و با بیش از 20 سال انباشت دانش و فناوری TTC بافر اورتان کوسن را معرفی کرده است. اورتان بافر کوسن TTC هدفش این است که رانندگی ایمن و راحتی را برای شما فراهم کرده و همچنین از کمک فنر خودروی شما محافظت کند.

کوسن الماس

یکی دیگر از خصوصیات TTC بافر اورتان کوسن شفافیت آن است. شفافیت این محصول و ماندگاری شفایت ان را میتوان با الماس مقایسه کرد. طول عمر این محصول و شفافیت ان مانند الماس است که میتواند مدت زمان زیادی یک رانندگی لذتبخش و راحت را برای شما فراهم کند.