آدرس و شماره تلفن های نمایندگان فروش ضربه گیر کمک فنر TTC اصل کره جنوبی

شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
در حال بارگذاری

استفاده از این ضربه گیر کمک فنر ضربات ناشی از سرعت بالا یا جاده های پر دست انداز را کاهش میدهد و به شما تجربه یک رانندگی نرم، صاف و با ثبات را هدیه میکند. ضربه گیر TTC در سرعتهای بالا و همچنین در جاده های پر دست انداز ضربات را جذب میکند و تا حد چشمگیری باعث افزایش طول عمر سیستم تعلیق خودروی شما خواهد شد.