جلوگیری از انحراف در پیچ های تند

انحراف از جاده


جاده های پر پیچ و خم زیادی وجود دارند که ممکن است در هنگام رانندگی شما را دچارمشکل کنند.

انحراف از جاده در این پیچها یکی از شایعترین علل تصادفات است.

نکات زیادی بر عبور راحت و ایمن شما از پیچهای تند تاثیرگذار هستند.

برخی از این نکات را شما خودتان باید رعایت کنید و برخی از نکات نیز به وضعیت پایداری و کنترل خودروی شما بستگی دارد.
زمانی که در یک جاده به رانندگی مشغول هستید باید به علائم کنار جاده به دقت توجه کنید تا به موقع از وجود پیچهای تند مطلع شوید. 

مخصوصاً اگر در جاده ای تردد میکنید که نسبت به ان هیچ آشنایی قبلی ندارید باید به این نکته بیشتر توجه کنید.

قبل از رسیدن به پیچهای تند سرعت خودرو خود را کم کنید و از انجام هرگونه حرکات ریسکی خودداری کنید.

در قدم بعدی باید به این نکته توجه کنید که با توجه به خودرویی که دارید برای رد کردن پیچها دنده مناسبی را انتخاب کنید.

کنترل عالی ماشین


علاوه بر موارد بالا باید به این نکته نیز توجه کنید که وضعیت پایداری و کنترل ماشین شما نیز تاثیر بسیاری در رد شدن ایمن شما از پیچهای تند دارد. برای مثال وضعیت لاستیکهای شما در این زمینه تاثیرگذار است و کلا قطعاتی که بر روی پایداری خودروی شما تاثیر میگذارند میتوانند نقش قابل توجهی در این زمینه بازی کنند.

البته شما میتوانید با استفاده از ضربه گیر کمک فنر TTC  باعث شوید که خودروی شما عبوری ایمن و بدون انحراف را از پیچهای تند داشته باشد. استفاده از این ضربه گیر در کنار مزایای زیادی که برای شما به همراه میاورد باعث خواهد شد که در پیچهای تند کنترل اتومبیل شما تا حد قابل توجهی بهتر شود و به همین دلیلی از انحراف شدید خودروی شما در هنگاه عبور از پیچهای تند جلوگیری میکند.