عبوری نرم و متفاوت از سرعتگیرها

تاثیر نامطلوب سرعتگیرها بر خودروی شمادر مکانهای شهری و یا جاهای پر رفت و آمد سرعتگیرهایی با ابعاد مختلف نصب شده اند. 

این سرعتگیرها به این منظور نصب شده اند که در مکانهای پر رفت و امد شما را مجبور کنند که سرعت حرکت خود را کاهش دهید.

در صورت قبول این خواسته و کاهش سرعت از طرف رانندگان این سرعتگیرها میتوانند باعث کاهش تصادفات در این مکانها شوند اما در نقطه مقابل در صورت عدم کاهش سرعت در هنگام عبور از سرعتگیرها نقش آنها در کاهش تصادفات از بین میرود و البته خودرو شما نیز دچار استهلاک زودرس میشود.

اکثر رانندگان سرعتگیرها را عواملی اعصاب خوردکن میدانند که هیچ نقش مثبتی را ایفا نمیکنند. هر چقدر سرعتگیرها دارای ارتفاع بیشتر و پهنای کمتری باشند ضرر بیشتری را متوجه ماشین شما خواهند کرد.

سرعتگیرها میتوانند تاثیرات نامناسبی را بر روی فنر و کمک فنر، دسته موتورها و گیربکس، سیستم فرمان و سایر اجزای تعلیق خودرو، شاسی، مسیر خروج دود و لاستیکهای خودرو شما داشته باشند.


نحوه صحیح عبور از سرعتگیرها


 


شما میتوانید با رعایت نکاتی تاثیرات نا مطلوب عبور از سرعتگیرها را در خودروی خود کاهش دهید. در گام اول باید از عجله کردن بپرهیزید.

باور کنید در محیطهای پرترافیک شهری پریدن از روی سرعتگیرها با سرعت بالا کمک چندانی به زودتر رسیدن شما نخواهد کرد و تنها باعث استهلاک شدید ماشین شما خواهد شد.

کمی زودتر راه بیوفتید تا مجبور نباشید برای چند دقیقه زودتر رسیدن از سرعتگیرها با سرعت بالا عبور کنید.

سرعت مناسب برای عبور از سرعتگیرها را معمولاً ارتفاع ماشین شما و نوع سرعتگیر تعیین میکند.

سرعت شما باید بین محدوده 5- 20 کیلومتر بر ساعت باشد و نباید از این مقدار فراتر بروید.

حواستان به ماشینهای پشت سر باشد و از چند ده متر مانده به سرعتگیر شروع به ترمزگیری آهسته و پیوسته بکنید.

با این کار سرعت شما در زمان رسیدن به سرعتگیر به میزان مطلوب رسیده است و همچنین شما برای کاهش سرعت مجبور به ترمزگیری شدید و ناگهانی هم نشده اید.

زمانی که به سرعتگیر نزدیک شدید در فاصله چند متری آن ترمز را رها کنید. چرا که زمانی که شما ترمز میگیرید بیشتر جرم اتومبیل در قسمت جلوی آن و بر روی چرخ ها منتقل میشود و لمس یک مانع در چنین حالتی برای جلو بندی بسیار ضرر دارد.


عبوری نرم را تجربه کنید


شما باید از چند ده متر قبل از سرعتگیر با ترمز گرفتن آهسته و مداوم سرعت خودرو را کاهش بدهید و در هنگام رسیدن به سرعتگیر ترمز را رها کنید تا عبوری کم ضرر از سرعتگیرها داشته باشید.

بیشترین فشار در هنگام عبور از سرعتگیرها بر روی فنر و کمک فنر خودروی شما اعمال میشود.

برای کاهش این فشار و جلوگیری از صدمات ناشی از آن میتوانید از ضربه گیر کمک فنر TTC استفاده کنید.

استفاده از این ضربه گیر از ضربات و تکانهای شدید بر خودروی شما در هنگام عبور از ناهمواریهای سطح جاده تا حد زیادی میکاهد و شما میتوانید با استفاده از ضربه گیر کمک فنر TTC عبوری نرم و متفاوت را در هنگام رد شدن از سرعتگیرها تجربه کنید.

استفاده از سرعتگیر TTC تا حد زیادی از استهلاک قسمتهای مختلف خودروی شما در هنگام عبور از سرعتگیرها جلوگیری میکند.