ضربه گیر کمک فنر TTC اصل کره جنوبی را فقط با نشانه های استاندارد و از سایت درج شده تهیه فرمایید.

شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
در حال بارگذاری

ضربه‌ گیر کمک فنر TTC ساخت کشور کره بوده و در هنگام رانندگی مزایای زیادی را برای شما به همراه می‌آورد. این ضربه گیر از تکان‌ های شدید خودرو شما در جاده‌ های ناهموار و سرعت گیرها جلوگیری می‌کند. زمانی که شما از این ضربه‌ گیر بر روی خودرو خود استفاده می‌کنید کمک‌های خودرو در چاله ها و دست انداز‌ها کوبیده نمی‌شود و لرزش وارده به اتاق خودرو و سرنشینان به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد. استفاده از این ضربه‌گیر باعث بهبود چشمگیری در کنترل و هندلینگ خودروی شما در پیچ‌های تند شده و ازانحراف خودروی شما در پیچها جلوگیری می‌کند.