پاسخ به نظر کاربران

s1 در شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ :
برای نیسان جوک اسپورت برای عقبش قابل نصب هست؟ چه سایزی؟

شما میتوانید از طریق فرم زیر پاسخ خود را بیان نمایید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.